Małżeństwo jako instytucja prawno-społeczna w Polsce