Konferencja naukowa pt. Wpływ definicji małżeństwa na rozwiązania prawne polski i wybranych państw członkowskich. – 27 – 28 kwietnia 2023 r.

Konferencja naukowa pt. Wpływ definicji małżeństwa na rozwiązania prawne polski i wybranych państw członkowskich. – 27 – 28 kwietnia 2023 r.

Image1

W dniach 27 – 28 kwietnia 2023 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Wpływ definicji małżeństwa na rozwiązania prawne polski i wybranych państw członkowskich. Celem konferencji była analiza rozwiązań prawnych wybranych państw w przedmiocie definicji małżeństwa oraz w kontekście prawa polskiego i wpływu małżeństwa na pozostałe dziedziny prawa.

Konsekwentnie pierwszego dnia rozważania objęły systemy państw członkowskich Unii Europejskiej, które zachowały tradycyjny model małżeństwa: Rumunia, Węgry, Słowacja, oraz państw, które rozszerzyły definicję na związki jednopłciowe: Niemcy i Włochy. Ponadto przedstawiono rozwiązania prawne trzech państw kandydujących do UE: Turcji, Albanii i Mołdawii. Drugiego dnia pojęto analizę wpływu definicji małżeństwa na rozwiązania prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego.

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA: WPŁYW DEFINICJI MAŁŻEŃSTWA NA ROZWIĄZANIA PRAWNE POLSKI  I WYBRANYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Lublin, 27-28 kwietnia 2023 r.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Collegium Iuridicum – CI 204
/ul. Spokojna 1, 20-074 Lublin/

Konferencja organizowana w ramach projektu: Pojęcie małżeństwa w pryzmacie teorii wymogów imperatywnych

Dzień I

Definicja małżeństwa w wybranych państwach członkowskich UE  oraz państwach kandydujących

13:00 rejestracja uczestników, lunch powitalny
14:00-14:20 otwarcie konferencji:

 • dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL – Minister Edukacji i Nauki
 • dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL – Prezes Zarządu Fundacji Instytut Prawa Ustrojowego
 • dr Edyta Krzysztofik, KUL – Koordynator Projektu

I sesja
Rozwiązania prawne państw uznających małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny w państwach UE na przykładzie wybranych państw UE
14:20-15:00

Moderator:  dr hab. Michał Domagała KUL – Prodziekan WPPKiA

 • dr Magdalena Maksymiuk, Małżeństwo w państwach Unii Europejskiej. Przegląd rozwiązań prawnych, UKSW (14:20-14:40)
 • dr hab. Piotr Mostowik (on-line), Zawieranie małżeństw za granicą przez polskich obywateli, UJ (14:40-15:00) (on-line)

15:00-15:20 przerwa kawowa

15:20-17:00

 • dr Barbara Tóth (on-­­­­­line), Marriage in Hungary, Miskolci Egyetem, Węgry (15:20-15:40)
 • Univ. dr Laura Cetean Voiculescu (on-line), Legal solution of Romania, Recognizing Marriage as a Union Between a Man and a Woman, University „December 1, 1918”, Alba Iulia, Romania (15:40-16:00)
 • Oana Buzincu, University Assistant Drd (on-line), Conditions of marriage in Romanian law, University „December 1, 1918”, Alba Iulia, Romania (16:00-16:20)
 • dr Decebal Manole Bohdan, The traditional family in Romania between the traditional norm derived from the Right to Life and Family Law as a constitutional legal norm, University „December 1, 1918”, Alba Iulia, Romania (16:20-16:40)
 • dr Tomáš Majerčák, Definicja małżeństwa w prawie Słowacji, Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Słowacja (16:40-17:00)

Dyskusja

17:00-17:20 przerwa kawowa

II sesja

Rozwiązania prawne państw uznających małżeństwa jednopłciowe w państwach UE na przykładzie wybranych państw UE oraz państw kandydujących do UE

17:20-19:00

Moderator: dr Edyta Krzysztofik – KUL

 • dr Luigi Mariano Guzo (on-line), The prulality of civil and religious pertnerships in Italian Law, Pisa University, Italy (17:20-17:40)
 • dr hab. Ewa Toura-Schwierskott PWSZ im. Witelona w Legnicy, Pojęcie małżeństwa w prawie Niemiec i Austrii,  PWSZ im. Witelona w Legnicy (17:40-18:00)
 • Salimya Ganiyeva (on-line), The Institution of Marriage in Turkish Law and the Effect of Marriage on Citizenship, Atatürk University, Turkiye (18:00-18:20)
 • Arber Gjeta (on-line), Albanian Family Code and the Definition of Marriage in Albania. Latest Updates, Universiteti Aleksander Xhuvani,  Elbasan, Albania (18:20 – 18:40)
 • Marit Marcela, Associate professor, PhD. (on-line), Gugulan Evghenia PhD., The legal regulations on Marriage in the Republic of Moldova, Academy „Ștefan cel Mare” of Ministry of Internal Affairs, Moldova (18:40-19:00)

Dyskusja

20:00 kolacja

 

Dzień II

Pojęcie małżeństwa w wybranych dziedzinach prawa polskiego

I sesja

Wpływ definicji małżeństwa na rozwiązania prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego

9:00-10:40

Moderator: dr hab. Bogumił Szmulik, prof. UKSW – Dziekan WPiA

 • dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL (on-line), Konsekwencja konstytucyjnej definicji małżeństwa dla prawa rodzinnego, KUL (9:00-9:20)
 • dr Agnieszka Kawałko, Umowy cywilne między małżonkami, KUL (9:20-9:40)
 • dr Artur Trubalski, Cywilno-prawne aspekty małżeństwa, URz (9:40-10:00)
 • dr Piotr Kasprzyk, Rejestracja małżeństw w tym małżeństwa zawartego za granicą w polskim rejestrze stanu cywilnego, AZ (10:00-10:20)

Dyskusja

10:20-11:00 przerwa kawowa

II sesja

Pojęcie małżeństwa a wybrane problemy prawne

11:00-12:00

Moderator: dr Ilona Grądzka – KUL

 • dr Edyta Krzysztofik, Koncepcja poważnej niedogodności a realizacja kompetencji wyłącznych państw członkowskich w obszarze prawa rodzinnego, KUL (11:00-11:20)
 • dr hab. Piotr Steczkowski, prof. URz, Aspekty wyznaniowe różnych prawnych pojęć małżeństwa, URz (11:20-11:40)
 • dr Marek Ozimek, Konstytucyjna zasada monografii jako podstawowa ustroju społecznego małżeństwa i ochrony rodziny, PANS (11:40-12:00)

Dyskusja

12:00-12:20 przerwa kawowa

III sesja /studencko-doktorancka/

12:20-13:20

Moderator: dr Artur Trubalski – URz

 • Krzysztof Karwat, Definicja małżeństwa w prawie Hiszpanii, KUL (12:20 – 12:30)
 • Klaudia Bochenko, Rejestracja związków partnerskich w UE, UKSW (12:30-12:40)
 • Jan Otłowski, Adopcja zagraniczna – regulacje prawne w Rzeczypospolitej Polskiej, AszWoj, (12:40-12:50)
 • Dagmara Rembowska-Trociuk, Małżeństwo – przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, KUL (12:50-13:00)

13:30 zakończenie obrad: dr Magdalena Maksymiuk, UKSW – Członek Zarządu Fundacji Instytut Prawa Ustrojowego, dr Edyta Krzysztofik, KUL – Koordynator Projektu

14:00 lunch

 

Komitet Naukowy:

 • dr hab. Michał Domagała, KUL
 • dr Edyta Krzysztofik, KUL
 • dr Magdalena Maksymiuk, UKSW
 • dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
 • dr hab. Bogumił Szmulik, prof. UKSW

Komitet Organizacyjny:

 • Maria Fróg-Pilch, koordynator procesu wydawniczego i działań formalnych projektu
 • dr Edyta Krzysztofik, KUL, koordynator projektu
 • dr Magdalena Maksymiuk, UKSW, członek Zarządu Fundacji Instytut Prawa Ustrojowego, koordynator projektu
 • dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL, Prezes Zarządu Fundacji Instytut Prawa Ustrojowego, kierownik merytoryczny projektu
 • mgr Dagmara Rembowska-Trociuk, doktorant KUL
Udostępnij wpis:
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Wbudowane informacje zwrotne
Zobacz wszystkie komentarze