Definicja małżeństwa i rodzicielstwa w systemie prawa Austrii (ekspertyza specjalistyczna)

Definicja małżeństwa i rodzicielstwa w systemie prawa Austrii (ekspertyza specjalistyczna)

Definicja małżeństwa i rodzicielstwa w systemie prawa Austrii (ekspertyza specjalistyczna)

Pani Profesor w prezentowanej ekspertyzie specjalistycznej podejmuje się prezentacji definicji małżeństwa i rodzicielstwa w systemie prawa Austrii. Jak pisze Pani Profesor, ustawodawstwo Republiki Austrii definiuje instytucję małżeństwa i rodzicielstwa w Konstytucji Republiki Austrii, konstytucjach każdego z dziewięciu landów (przy czym każda z nich definiuje instytucję małżeństwa i rodzicielstwa na swój sposób) oraz austriackim Kodeksie cywilnym. Doktryna i orzecznictwo stoją na stanowisku, że wykładnia krajowych i landowych postanowień konstytucyjnych powinna być dokonywana zgodnie z postanowieniami art. 12 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz art. 9 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W ustawodawstwie austriackim zagwarantowana została także równość małżonków i dobrowolność ich związku, ochrona małżeństwa i rodziny oraz prawa rodziców i dzieci. Zapraszamy do zapoznania się z treścią całego opracowania.

Udostępnij wpis:
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Wbudowane informacje zwrotne
Zobacz wszystkie komentarze